FOKKERIJ

CRV

Fokdoel

De van oorsprong zuivere MRY-veestapel wordt al sinds begin 80-er jaren gekruist met RHF. Uiteindelijk moet dit leiden tot een goede melkkoe, met een functioneel exterieur, die veel voer kan verwerken en bovendien dat voer op een efficiënte manier kan omzetten in melk met goede gehaltes. Daarnaast wordt er gefokt op uitschieters naar boven op exterieur en genomics niveau.

Op het gebied van het exterieur krijgen benen en uier extra aandacht. De bloedvoering in het NRS-jaar 2013/2014 was 100% RHF, met een verdeling van de haarkleur van 70% roodbont en 30% zwartbont.

Bedrijfsgemiddelde 2013/2014

Roodbont vaarzen Zwartbont vaarzen Roodbont veestapel Zwartbont veestapel
Aantal 37 17 75 35
Frame 86.1 85.2 86.2 85.4
Robuustheid 85.4 85.0 85.7 85.5
Uier 86.0 85.6 86.1 85.6
Benen 84.6 82.9 85.0 84.3
Alg. voorkomen 85.8 84.8 85.9 85.3
Veestapel

Veestapel

Op dit moment hebben we ongeveer 130 melkkoeien en zo'n 90 stuks jongvee. De koeien zijn afstammelingen van: Classic, Curtis, Award, Fidelity, Savard, Man-o-Man, Jerudo, Alchemy, Destry, Jotan, Acme, Jego, Chanel, Larsson en Mr Savage. Het jongvee stamt af van: Kanu P, Accolade, Debutant, Brekem, Bolt, Colorado, Adonis, Jotan, Pitbull, Brooklyn, Aikman, Nano P, Fraiko, en Big Apple.

Huidig stierengebruik: Genomic stieren, Armani, O’Kalif, Leonidas, Mogul, Atwood, Dertour etc. Daarnaast hebben we altijd 10-20 dekstieren in opfok. Deze worden aangeboden voor de verkoop.

CRV testbedrijf: Sinds 2012 worden er jaarlijks +/- 10 CRV testvaarzen aangemolken. Deze vaarzen hebben een hoog genetisch niveau en worden op ons bedrijf opnieuw benut voor foktechnische doeleinden.

Melkproductie

Melkproductie

Rollend jaargemiddelde per jan 2010

Gemiddeld
Gemiddeld aantal melkkoeien 139
Gemiddelde leeftijd 4.02
Kg melk per koe 10.048
Vetpercentage 4.09
Eiwitpercentage 3.47
Economisch jaar resultaat 2427
BSK 48.2