BARENDONK HOLSTEINS

Barendonk Holsteins van de familie Hermanussen is het melkveebedrijf van Landgoed de Barendonk gelegen te Beers. Zeer actief in de roodbont fokkerij.

Barendonk Holsteins Team Hermanussen Jan en Liesbeth Hermanussen
Historie

Barendonk-Holsteins

Ons melkveefokbedrijf Barendonk-Holsteins is een onderdeel van Landgoed de Barendonk. Het melkveefokbedrijf bestaat reeds 25 jaar, vanaf 1978 toen Jan het bedrijf van zijn moeder overgenomen heeft. Daarvoor was het een gemengd bedrijf, waar naast melkkoeien ook varkens, akkerbouw en paarden gehouden werden. Vanaf 1978 heeft Jan zich gespecialiseerd in de melkveehouderij met als hobby de fokkerij van duurzame melkkoeien.

De eerste jaren waren deze van het zuivere MRIJ ras, maar vanaf de 90-er jaren, zijn we geleidelijk aan steeds meer Holstein stieren gaan gebruiken. Tegenwoordig is de veestapel bijna 100% Hosltein, met de roodbonte kleur als voorkeur.

FAMILIE HERMANUSSEN
In 1984 zijn wij, Jan en Liesbeth getrouwd. Toen gingen we samen met ons melkvee aan de slag. Nu bestaat ons gezin uit 5 personen. Ivo (1989), Tessa (1992) en Jens (1994)
Kernwaarden
  • Gedrevenheid en inzet ondernemers
  • Vakmanschap met bovengemiddelde resultaten
  • Brede blik en sociaal bewogen met zaken rondom het bedrijf (bestuurlijk actief)
  • Topfokkerij en CRV testbedrijf (win-win situatie melkvee - recreatie)
  • Voldoen aan wet en regelgeving
  • Communicatief sterk
  • GezondBoerenVerstand
Familie Hermanussen
Landgoed de Barendonk Landgoed de Barendonk Landgoed de Barendonk
Recreatie

Landgoed de Barendonk

In 1997 zijn we naast het melkveebedrijf gestart met een recreatieve tak in de historische gebouwen van ons Landgoed. Deze gebouwen waren niet meer geschikt voor de moderne melkveehouderij. Om deze historische plek toch te kunnen onderhouden hebben we gezocht naar een nieuwe economische drager.

Dit bedrijf kun je vinden onder www.barendonk.nl