BEDRIJFSSYSTEEM

We hebben een vrij bewerkelijk bedrijf omdat het erf doorsneden wordt door een vrij drukke weg en veel land op afstand ligt. Verder hebben we, naast het melkveefokbedrijf, een recreatietak met natuur kampeerterrein, trekkershutten, een hooihotel, en een aantal grotere vakantiewoningen.

Het jongvee tot een jaar staat in een nieuwe jongveestal die in 2012 gebouwd is. De eerste afdeling is voor de nieuwgeborenen die door ons opgefokt worden tot melkkoe. In de afdeling zijn 8 kraamboxen waarin ze 2 weken verblijven, en daarna gaan ze naar een van de drie groepshokken met ieder een apart drinkstation van de drinkautomaat. De kalveren die binnen 3 weken weer van het bedrijf weggaan, worden buiten opgevangen in iglo’s. De fokkalveren verhuizen na 4 maanden naar het openfrontgedeelte met een groepshok met stro. Vanaf ongeveer 6 maanden gaan ze over naar aparte groepshokken met ligboxen en roosters.

De koeien lopen in een ligboxenstal (2 + 3). Totaal 135 ligplaatsen. Voor een optimaal stalklimaat is de ligboxenstal voor de helft open. Deze opening kunnen we afsluiten met een windbreekgordijn. In de zomerperiode zorgen een 4-tal ventilatoren voor luchtbeweging.

De pinken (vanaf ongeveer 10 maanden) en droge koeien lopen in een grote openfrontstal. Deze stal dient tevens als extra mestopslag. In 2014 wordt een nieuwe stal gebouwd voor 120 melkkoeien. In de bestaande ligboxenstal wordt de oudste kant omgevormd tot afkalfboxen en huisvesting voor de droogstaande koeien.

Holsteins kalveren

Melkwinning

De melkkoeien worden vanaf 18 mei 2005 gemolken door twee Lely Astronauts.
De koeien krijgen twee soorten krachtvoer in de robot en voor de hoogproductieve koeien staat er een losse krachtvoerbox in elk staldeel. De koeien worden gemiddeld 3 keer per dag gemolken.

Door het robotmelken zijn er veel gegevens over de koeien bekend, o.a. de geleidbaarheid van de melk die gemeten wordt door de MQC. Dit is een prima hulpmiddel om mastitis snel op te sporen.

Dochtergroep-classic

Euro's per 100 kg melk

Opbrengsten Melk 32.6
Omzet en aanwas 3.5
Overig (o.a. ruwvervoer en beheersvergoeding) 2.7
Totaal
38.8
Kosten Ruwvoer (incl. loonwerk) 6.5
Aankoop krachtvoer 6.9
Diergezondheid en Veeverbetering 3.6
Overige 1.1
Totaal
18.1
Saldo
20.7
Voeding

De melkkoeien lopen in twee groepen (per robot 1 groep) en worden al sinds 1988 eenmaal per dag gevoerd met een voermengwagen. Het ruwvoerrantsoen bestaat uit 50% graskuil en 50% snijmaïs. Dit mengsel wordt naar behoefte aangevuld met goedkope bijproducten en speciale krachtvoermixen. Aanvullend krachtvoer krijgen ze via krachtvoerdoseerboxen.

De droogstaande koeien lopen in twee groepen. De hoofdgroep krijgt een rantsoen van onbeperkt beheerskuil en zo'n 1,5 kg droge stof snijmaïs, aangevuld met droogstands mineralen. Ongeveer 10 dagen voor het afkalven schuiven de droogstaande koeien door naar de opstartgroep. Hier krijgen ze een rantsoen dat voor eenderde bestaat uit de graskuil van het melkvee en voor tweederde uit snijmais aangevuld met transitievoer van Hendrix-UTD.

Rantsoen

Winter en zomer 2008-2009: Mais 26kg, kuilgras 11 kg, bierbostel 4 kg, Blendix maatvoer 2,3 kg. CCM 2 kg. Totaal is voldoende voor 28 kg melk, 4.50 vet, 3.55 eiwit. Aanvullen met melkbiks primeur max. 6 kg en Rubiks Dynamiek max 2 kg (Hendrix-UTD).

Voeding jongvee

De kalveren krijgen goede graskuil, snijmaïs en 1 kg krachtvoer. Tot een half jaar beschikken ze bovendien over hooi. De pinken in de openfrontstal worden gemengd gevoerd met een rantsoen van 70% herfstkuil. De overige 30% bestaat uit 2 kg droge stof beheerskuil, wat snijmaïs en wat mineralen.

Diermanagement

We maken gebruik van de bedrijfsbegeleiding door de veearts. Verder hebben we een managementsysteem van Kompas Uniform en T4C van Lely. Vruchtbaarheid verdient onze extra aandacht. We streven ernaar de koeien na ca. 80 dagen voor het eerst te insemineren, momenteel is dit echter zo'n 90 dagen. 90% Van de koeien is binnen twee inseminaties drachtig. Bij het jongvee streven we naar een afkalfleeftijd van rond de 24 maanden. Omdat we geen afkalvers willen tussen mei en augustus, loopt dit wel eens uit. De gemiddelde afkalfleeftijd is momenteel 26 maanden.

Graslandmanagement en voederwinning

We maken veel gebruik van de loonwerker. Alleen de zaaibedbereiding van de maïs en het maaien, schudden en wiersen van gras doen we zelf. Veel van het gras op afstand wordt gekuild in ronde balen.
De droogstaande koeien weiden op de huiskavel. 's Nachts staan ze binnen en krijgen een mengsel van hoofdzakelijk snijmaïs en bierborstel. Op deze manier wordt de voermengwagen optimaal gebruikt. De droge koeien en het jongvee weiden op het beheersland.Agrarisch natuurbeheer

We wonen in een landschappelijk mooi gebied dat behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur.

Daarom doen we aan agrarisch natuurbeheer. Dat wil zeggen dat we op bepaalde percelen beheersovereenkomsten hebben afgesloten; we maaien het gras later en passen geen chemische onkruidbestrijding toe.

Bij sommige percelen hebben we bloemenranden ingezaaid, dit levert een fraai beeld op tijdens het zomerseizoen, wanneer diverse kleuren elkaar afwisselen.

Holsteins kalveren